top of page

AKO UČÍM

Pred začatím výučby zistím jazykovú úroveň klienta. Na základe jeho predstáv a mojich odporúčaní sa dohodneme, čo a ako často sa budeme učiť.

Pri výučbe angličtiny používam kombináciu viacerých vyučovacích štýlov, pričom sa riadim nasledovným:

  • Každá hodina má svoj cieľ. Klient zakaždým odchádza s tým, že vie niečo nové.

  • Jazyk je systém a preto ho vyučujem systematicky.

  • Hodiny sú zaujímavé a interaktívne. Namiesto tabule alebo flipchartu používam tablet pripojený na projektor, a môžem tak veľmi rýchlo a pohodlne zobraziť akékoľvek poznámky, prezentácie a cvičenia bez zbytočného prepisovania. Vďaka tomu ostane čas na dôležitejšie veci a výučba napreduje rýchlejšie. Poznámky sú zaslané mailom. Klienti si ich môžu prepísať, vytlačiť, alebo sa učiť priamo z telefónu.

  • Konverzačnými úlohami a otázkami neustále podnecujem k rozprávaniu.

  • Gramatiku od konverzácie neoddeľujem. Učím vnímať jej zvládanie ako prirodzenú súčasť výučby a zlepšenia jazykového prejavu.

  • Pri rozprávaní klienta opravujem a vysvetľujem, ako sa to povie správne. Tak ho učím prednostne to, čo mu robí najväčšie problémy.

  • S učivom sa nikdy neponáhľam. Jednotlivé učebné látky učím dovtedy, kým nie sú naozaj pochopené a neustále sa k nim aj neskôr vraciam.

  • Prekladovými cvičeniami sa zameriavam na zdôraznenie rozdielov medzi slovenčinou a angličtinou. Nedôjde tak k nesprávnemu transformovaniu myšlienok do cudzieho jazyka.

  • Súčasťou hodín sú rôzne hry a aktivity.

  • Všetkým klientom som vždy k dispozícii. Vedia, že keď niečomu nerozumejú, tak sa na mňa môžu kedykoľvek telefonicky alebo e-mailom obrátiť.

METODIKA: About
bottom of page