top of page
Woman Writing

PROFESIONÁLNA VÝUČBA ANGLIČTINY

123165447_378163313540285_45168970999133

O MNE

Profesionálnej výučbe anglického jazyka sa venujem od roku 2005. Pracoval som vo viacerých jazykových školách a inštitúciách ako lektor a metodik výučby. Získaval som skúsenosti z rozdielnych vyučovacích štýlov a tak dokážem vytvoriť hodiny, ktoré obsahujú najlepšie prvky z viacerých metodík.

V súčasnosti sa venujem výhradne privátnym klientom a pripravujem kurzy zamerané na množstvo rôznych špecializácií. Okrem klasickej výučby poskytujem aj konzultácie k prezentáciám v angličtine, aby bol klient schopný prezentovať svoje myšlienky na vysokej jazykovej úrovni.

Každého klienta beriem ako samostatný projekt, ktorému odovzdávam vedomosti a zručnosti. Tie ho dovedú presne tam, kam potrebuje, či už chce angličtinu používať v každodennom živote alebo vo svojej profesii.

Na hodinách neoddeľujem konverzáciu a posluch od gramatiky. Učím klientov osvojovať si jazyk prirodzene s dôrazom na fixovanie tých zložiek jazykového prejavu, ktoré potrebujú zdokonaliť najviac.

Peter Horváth

AKO UČÍM

Pred začatím výučby zistím jazykovú úroveň klienta. Na základe jeho predstáv a mojich odporúčaní sa dohodneme, čo a ako často sa budeme učiť.

Pri výučbe angličtiny používam kombináciu viacerých vyučovacích štýlov, pričom sa riadim nasledovným:

  • Každá hodina má svoj cieľ. Klient zakaždým odchádza s tým, že vie niečo nové.

  • Jazyk je systém a preto ho vyučujem systematicky.

  • Hodiny sú zaujímavé a interaktívne. Namiesto tabule alebo flipchartu používam tablet pripojený na projektor, a môžem tak veľmi rýchlo a pohodlne zobraziť akékoľvek poznámky, prezentácie a cvičenia bez zbytočného prepisovania. Vďaka tomu ostane čas na dôležitejšie veci a výučba napreduje rýchlejšie. Poznámky sú zaslané mailom. Klienti si ich môžu prepísať, vytlačiť, alebo sa učiť priamo z telefónu.

  • Konverzačnými úlohami a otázkami neustále podnecujem k rozprávaniu.

  • Gramatiku od konverzácie neoddeľujem. Učím vnímať jej zvládanie ako prirodzenú súčasť výučby a zlepšenia jazykového prejavu.

  • Pri rozprávaní klienta opravujem a vysvetľujem, ako sa to povie správne. Tak ho učím prednostne to, čo mu robí najväčšie problémy.

  • S učivom sa nikdy neponáhľam. Jednotlivé učebné látky učím dovtedy, kým nie sú naozaj pochopené a neustále sa k nim aj neskôr vraciam.

  • Prekladovými cvičeniami sa zameriavam na zdôraznenie rozdielov medzi slovenčinou a angličtinou. Nedôjde tak k nesprávnemu transformovaniu myšlienok do cudzieho jazyka.

  • Súčasťou hodín sú rôzne hry a aktivity.

  • Všetkým klientom som vždy k dispozícii. Vedia, že keď niečomu nerozumejú, tak sa na mňa môžu kedykoľvek telefonicky alebo e-mailom obrátiť.

Businesswoman
Woman Studying

INDIVIDUÁLNE KURZY

Najefektívnejšia výučba angličtiny zameraná presne na to, čo klient potrebuje. Klient si môže vybrať, čo chce študovať. Na výber má všeobecnú alebo špecializovanú angličtinu, konverzácie alebo prípravu na certifikáty.
Individuálne hodiny sú najlepší a najrýchlejší spôsob napredovania v jazyku.

KURZY PRE DVOCH

Od individuálnych kurzov sa odlišujú tým, že na hodine sú dvaja účastníci. Skupina dvoch účastníkov taktiež umožňuje pestrejšie precvičovanie konverzácie. Vhodné sú pre tých, ktorí sa necítia na hodine dobre sami alebo si chcú znížiť náklady spojené s výučbou.

Outdoor Study Group
Meeting

FIREMNÉ KURZY

Výučba prebieha v priestoroch klienta.
Pri firemných kurzoch ponúkam individuálne ale aj skupinové hodiny. Zameranie a intenzita kurzov závisí od konkrétnych požiadaviek danej firmy.

SLOVENČINA PRE CUDZINCOV

Výučba slovenského jazyka pre individuálnych klientov aj skupiny. Hodiny sú postavené tak, aby vyhoveli požiadavkam dospelých aj detí.

Image by Martin Katler
Woman with Computer

KURZY CEZ ZOOM

Online forma všetkých vyššie uvedených kurzov.

KONTAKTUJTE MA

Email: info@phorvath.sk
Web: www.phorvath.sk
Telefón: 0948 900 726

Učím v Bratislave a okolí.

Výučba prebieha v priestoroch klienta alebo v mojich učebných priestoroch na Bárdošovej 2/A, na Kramároch.

Pre mojich klientov je zabezpečené parkovanie vo dvore.

Správa odoslaná.

KLIENTI

123056360_689395068361590_87455476575542
122777162_3336043233169238_7252019434805
123317468_700743617214694_87304367334640
122954524_664395610946668_69746590758961
122885829_644792142823515_91268067116503
122863153_664676384237092_41277861517237
105024816_196829678330545_85541059708951
122918899_1281470715563691_1947725554538
123140218_694817487817140_83443894805972
122892334_804922437014505_10356527092432
122756523_793805761404513_56667534578369
123086932_454287945544343_13552363901991
122852266_1828578583956853_2279216651140
122785233_3862289410490539_4813677107167
122851800_361506435099907_43031900730025
122847547_779839526193128_22175124509239
122922698_673561149966732_79221745940039
122875640_1007423759746421_1366625081757
122815780_1722963537883042_4745498105747
122849911_413934036297226_37130872590669
Home original: Team Members
bottom of page