top of page

Vyskúšajte si ukážkovú
hodinu zdarma

Aby ste vedeli pre seba porovnať pomer ceny a kvality, vyskúšajte si úvodnú hodinu zdarma. Ukážem vám, ako hodiny prebiehajú a ako sa spolu budeme učiť. Po absolvovaní skúšobnej hodiny sa rozhodnete, či sa pustíme do spolupráce.

pexels-monstera-6238033.jpg

O mne

Profesionálnej výučbe anglického jazyka a slovenčiny pre cudzincov sa venujem od roku 2007, keď som formálne zavŕšil štúdium angličtiny štátnou skúškou z jazyka a literatúry

a cambridgeským certifikátom CPE (C2). Ďalej som sa vzdelával v metodike výučby cudzích jazykov absolvovaním mnohých metodických seminárov a zložením

cambridgeskej skúšky pre učiteľov anglického jazyka - Teaching Knowledge Test. Vzdelanie som si rozšíril profesijným MBA a LL.M. štúdiom v anglickom jazyku v špecializáciách podnikanie a právo.

 

Pracoval som vo viacerých jazykových školách a inštitúciách ako lektor angličtiny

a slovenčiny, neskôr aj ako školiteľ učiteľov slovenčiny pre cudzincov. Získaval som skúsenosti z rozdielnych vyučovacích štýlov, a tak dokážem vytvoriť hodiny, ktoré obsahujú najlepšie prvky z viacerých metodík.

V súčasnosti sa venujem výhradne privátnym a firemným klientom a pripravujem kurzy zamerané  na množstvo rôznych špecializácií. Okrem klasickej výučby pripravujem klientov aj na medzinárodné certifikáty (Cambridge, IELTS a pod.)

IMG_0068.jpg

Ponuka kurzov

Working_edited.jpg

Individuálne

Najefektívnejšia výučba jazyka zameraná presne na to,

čo klient potrebuje. Klient si môže vybrať, čo chce študovať. Na výber má všeobecný alebo špecializovaný jazyk, konverzácie alebo prípravu na certifikáty. Individuálne hodiny sú najlepší a najrýchlejší spôsob napredovania v jazyku. 

Pri dlhodobej systematickej spolupráci odporúčam jedno stretnutie týždenne. Klientovi pripravujem hodiny úplne

na mieru, preto nie je nutné hodiny navštevovať vo zvýšenej intenzite a navyšovať náklady na výučbu. Zvýšenú intenzitu odporúčam, keď klient potrebuje urobiť veľmi veľký pokrok

za krátky čas.

Team Meeting_edited.jpg

Skupinové kurzy

Prebiehajú najmä vo firmách, nesporná výhoda je,

že v jednom čase sa vzdeláva väčšie množstvo ľudí. Odporúčam najmä tým, ktorí už cudzí jazyk vedia a potrebujú si precvičiť konverzáciu, prelomiť komunikačné bariéry

alebo sú len radi v kontakte s jazykom a majú ho ako svoju záľubu.

Students Taking Note_edited.jpg

Kurzy pre dvoch

Od individuálnych kurzov sa odlišujú tým, že na hodine sú dvaja účastníci. Skupina dvoch účastníkov taktiež umožňuje pestrejšie precvičovanie konverzácie s človekom, ktorý je

na podobnej jazykovej úrovni. Vhodné sú pre tých, ktorí sa necítia na hodine dobre sami alebo si chcú znížiť náklady spojené s výučbou. Pri dlhodobej systematickej spolupráci odporúčam jedno dlhšie stretnutie, prípadne dve kratšie

stretnutia týždenne.

Kids Doing Homework_edited.jpg

Výučba pre deti a tínedžerov

Výučba pre deti a tínedžerov je možná individuálnou

aj skupinovou formou. Je možné ju nastaviť ako celkové zdokonaľovanie sa v jazyku,

prípravu na certifikáty alebo ako pomoc s jazykom v škole. Veľmi odporúčam prípravu na certifikáty, ktorú som aj ja ako tínedžer absolvoval. Dalo mi to perfektný jazykový základ, pocit práce

na niečom konkrétnom a postupne tiež pocit úspechu

a zadosťučinenia, čo ma motivovalo vzdelávať sa ďalej.

 

Na čom si dávam špeciálne záležať

Gramatiku od konverzácie neoddeľujem. Učím vnímať jej zvládanie ako

prirodzenú súčasť výučby

a zlepšenia jazykového prejavu. Pri rozprávaní klienta opravujem

a vysvetľujem, ako sa to povie správne.

Tak ho učím prednostne to, čo mu robí najväčšie problémy.

Ak cítite averziu voči učebným materiálom, tie nemusíme používať

vôbec. Hodiny vediem aj formou riadenej konverzácie. Rozoberieme, čo máte nové, aký ste mali deň, čo nového ste zažili, aký dobrý seriál ste

na Netflixe videli, pričom vás učím novú slovnú zásobu, opravujeme

chyby vo vetách a učíme

sa novú gramatiku.

 

Každá hodina má svoj cieľ. Klient zakaždým odchádza s tým, že vie niečo nové.

Poznámky z hodín robím prednostne ja priamo

do aplikácie GOODNOTES v tablete, nedochádza

tak k strate času pri prepisovaní poznámok. Počas LIVE hodiny poznámky vidíte cez projektor alebo

APPLE TV, počas ONLINE hodín ich vidíte

cez zdieľanú obrazovku.

Po skončení hodiny vám poznámky pošlem na mail. Ak ste typ, ktorému

vyhovuje prepisovanie poznámok, môžete si ich prepísať. Ostatní si ich

môžu vytlačiť alebo sa učiť priamo z tabletu

či telefónu.

Pri posluchových cvičeniach vychádzam

z reálnych materiálov,

ako napríklad BBC

One-minute World News, šou 73 Questions, správy

slovenských televíznych staníc, dopĺňanie slov

do pesničiek a pod.

Po posluchovom cvičení sa pozhovárame o danej téme.

S učivom sa nikdy neponáhľam. Jednotlivé učebné látky učím dovtedy,

kým nie sú naozaj pochopené, pričom sa

k nim neustále vraciam

aj neskôr. Prekladovými cvičeniami sa zameriavam na zdôraznenie rozdielov medzi slovenčinou

a angličtinou. Nedôjde tak k nesprávnemu

transformovaniu myšlienok do cudzieho jazyka.

Cena

Cena za 45 minútovú vyučovaciu hodinu je 45€. 

Hodiny je možné absolvovať aj v trvaní 60 a 90 minút. 

Firemným klientom vystavujem faktúru s DPH. 

Prekladateľské a tlmočnícke služby

Preklad 1 NS (250 slov) z/do anglického jazyka - 30€
Korektúra textu 1 hodina - 45€
Tlmočenie 1 hodina - 60€

Kontaktujte ma

Email: info@phorvath.sk
Telefón: +421 948 900 726

 

V prípade, že na váš telefonát nereagujem, zanechajte mi správu na WA alebo SMS,

ozvem sa čo najskôr.

Hodiny prebiehajú prezenčne v priestoroch klienta v Bratislave a okolí,

pri víkendových intenzívnych kurzoch kdekoľvek v rámci Slovenska.

Pri online hodinách som vám k dispozícii kdekoľvek potrebujete.

Firemní klienti

bottom of page